WHAT´S GOING ON?

ongoING

18.05 – 21.07 2024

Sasha Pirker

I SOAK my head  /  Ég legg höfuðið í bleyti

With respect and admiration, and humor, Sasha Pirker approaches language, people, places and buildings through the female lens of filmmaking, often reconsidering feminine representation and the transformation of space through the artist behind and in front of the camera. This presence, and the use of language as a subversive tool, are steadily present in her works, and at the core of her films. Film installations tailored for the Verksmiðjan space, soundscapes and music have been ongoing since 2022 with the aim to host private screenings, with film and video artists, or with special emphasis on their works.

Sasha Pirker (b.1969) is a visual artist and filmmaker who lives in Vienna/A. She teaches film and art at the Academy of Fine Arts Vienna since 2006. Her films are distributed by sixpackfilm Vienna and have been screened at over 50 festivals such as Venice Film Festival, Anthology Films Archives NY, Oberhausen, FID Marseille, Cinema du réel Paris, doclisboa Lisbon, Rotterdam, Tokyo, Busan, Melbourne, Fogo Island, Istanbul, Viennale, Kassel, among others.


Af virðingarfullri aðdáun og með paródísku stjórnleysi nálgast Sasha Pirker fólk, byggingar og staði (...), spyr um möguleika kvenlegrar framsetningar og yfirtekur rými í þessum skilningi sem listamaðurinn á bak við og fyrir framan myndavélina. Þessi nærvera sem kvikmyndaviðfangsefni er kjarninn í verkum hennar. Kvikmyndainnsetning sérhönnuð fyrir rýmið, hljóðumhverfi og tónlist. Sú tilraun hefur verið í gangi frá 2022 að gera einkasýningar með kvikmynda & vídeólistamönnum, eða með sérstakri áherslu á þeirra verk.

Sasha Pirker (fædd 1969 í Vín, Austurríki) er myndlistar og kvikmyndagerðarmaður sem að býr og starfar í Vínarborg. Hún hefur kennt kvikmyndagerð og myndlist við listakdemíuna í Vínarborg síðan 2006. Hún hefur rekið sýningarrýmið «SIZE MATTERS. Space for Art & Film» í Vín síðan 2014, en í samvinnu við Dariusz Kowalsky frá árinu 2022.
Curator / Umsjón og sýningarstjórn. Becky Forsythe
Sýningin opnar 18 maí og stendur til 21 júlí
EN ____ Sasha Pirker’s film installations and site-responsive gestures are luminous against the rawness of Verksmiðjan’s interior, offering a glimpse into her creative evolution over the past decade and more. Pirker’s creation is informed by her expertise in linguistics and skillful play with words; their form, sound, visuality and meaning. Yet, beyond merely exploring language, she dives into the conceptual depths of linguistics to reveal the layers and intricacies, both visual and imaginary, that influence the ways her works are and can be perceived. Linguistics, for her, serves not only as a medium but a muse, a means to reflect upon itself or transform a space and propel her artistic exploration further.
In this exhibition, particular emphasis is placed on the concept of the loop—a continuous cycle or circuit where words, images, and spaces carousel, distort and evolve. Architectural and abstracted spaces converge into circular experimental narratives, extending their beginnings into endings and circling back. Equal emphasis on the perpetual motion of discovery—dis-covery, disco-very—inherent in both language and film is mirrored in the ways works are situated in the space or viewers happen upon them. Drawing, sound, movement and light beckons viewers to embark on a trail of seeking and finding, with each iteration bringing new meaning. As a result, contemplation relies on orienting oneself with each work and its cyclical nature.
In the video installation Discovery (2024) nine monitors form a circle, each displaying a letter that collectively spells out the word “DISCOVERY”. The arrangement is not only visually powerful but also resonates with the interconnectedness and multifaceted nature of exploration and understanding. It encourages viewers to physically navigate the space, the act of moving around the circle mimicking the process of discovery itself. Letters are presented in distinct fonts by women: Alphabet A by Jane Davis Doggett1 (1929-2023), Blenny Black by Spike Spondike2 and Elizabeth by Elizabeth Friedlander3 (1903-1984) and pay homage to the contributions of these women in the field of typography and the evolution of visual communication. Their unique styles and historical contexts bring an additional layer of depth to the work, emphasizing the diversity and richness of the written word.
This female lens is central to Pirker’s artistic vision. Through it her films navigate the circularity of identity, evolving, revolving and experiencing time. They are a testament to her sensitivity to experience, knowledge and understanding, sometimes personal or vulnerable, giving the sense that this female lens is more than reflective and unexpected, it is innovative and encompassing.
I soak my head, the title given to the exhibition, is a direct translation of the Icelandic ég legg höfuðið í bleyti, and offers a portal into the depths of contemplation or reflection—a let me think on that. Translated, it conjures images of immersion—of thoughts saturating the mind like water permeating a sponge. Here, the act of soaking becomes a metaphor for the profound engagement with one's thoughts or surroundings, allowing ideas to seep into every nook and cranny. Just as a sponge becomes saturated, so too does the individual become sated, filled, drenched with insights, and reflections, embracing the transformative process of introspection. 
Becky Forsythe

1 Jane Davis Doggett, known for her pioneering work in environmental graphic design, created Alphabet A as part of her efforts to improve public wayfinding systems. Her font reflects clarity and functionality, echoing her commitment to making navigation easier and more intuitive.
2 Spike Spondike's Blenny Black is a bold and contemporary font that adds a modern touch to the installation. Its robust and striking appearance underscores the strength and impact of contemporary female designers in the typographic landscape.
3 Elizabeth Friedlander was one of the first female typographers to gain international recognition. Her elegant and sophisticated Elizabeth font embodies the grace and precision of her work, as well as her significant influence in the early 20th century.

ÍSL _____ Kvikmyndainnsetningar Sasha Pirker, sem eru staðbundin svörun við aðstæðum, ljóma í hráleika innra rýmis Verksmiðjunnar og bjóða upp á áhugaverða innsýn í þróun sköpunar hennar síðastliðinn áratug og lengur. Kjarni sköpunar Pirker liggur í sérþekkingu hennar á málvísindum og leikni hennar í meðferð orða, formi þeirra, hljóði og merkingu. Auk þess að rannsaka tungumálið, dýpkar Pirker hugmyndafræðilegar víddir málvísinda til að afhjúpa undirlög og flækjur, bæði sjónrænar og ímyndaðar, sem miðla nýrri merkingu og hafa áhrif á það hvernig verk hennar eru og geta verið skynjuð. Tungumálið, í sumum tilfellum, endurspeglast í eða umbreytir rými. Málvísindi, fyrir hana, þjóna ekki aðeins sem miðill heldur sem innblástur, sem knýr listræna könnun hennar áfram.
Í þessari sýningu er sérstök áhersla lögð á hugmyndina um lykkju—samfellda hringrás eða hringrás þar sem orð, myndir og rými fléttast saman, snúast, bjagast og þróast. Persónuleg, byggingarleg og abstrakt rými Pirker sameinast í hringlaga tilraunasögu, sem teygir upphaf þeirra yfir í endann og snýr þeim aftur í hring. Jafn mikil áhersla er á stöðuga hreyfingu uppgötvunar—af-uppgötvunar, diskó-uppgötvunar—sem er innbyggð í bæði tungumál og kvikmynd, speglast í því hvernig verk eru staðsett í rýminu eða hvernig áhorfendur rekast á þau. Teikningar, hljóð, hreyfing og ljós kalla á áhorfendur að hefja ferðalag leitandi og uppgötvandi, þar sem hver endurtekning afhjúpar ný lög af merkingu. Þess vegna byggir íhugun á því að átta sig á hverju verki og hringlaga eðli þess.
Í Discovery (2024) mynda níu skjáir hring, þar sem hver skjár sýnir staf sem saman mynda orðið "DISCOVERY". Uppsetningin er ekki aðeins sjónrænt áhrifamikil heldur endurspeglar einnig samtengd og fjölþætt eðli könnunar og skilnings. Uppsetningin hvetur áhorfendur til að hreyfa sig um rýmið, þar sem að ganga um hringinn líkir eftir ferli uppgötvunar.
Stafirnir eru sýndir í sérstökum leturgerðum eftir konur: Alphabet A eftir Jane Davis Doggett(1929-2023), Blenny Black eftir Spike Spondike2 og Elizabeth eftir Elizabeth Friedlander3 (1903-1984) og hylla framlag þessara kvenna á sviði leturgerðar og þróunar sjónrænna samskipta. Einstakur stíll þeirra og sögulegt samhengi gefur verkinu auka dýpt og undirstrikar fjölbreytni og ríkidæmi ritaðs máls.
Kvenlegt sjónarhorn er miðlægt í listrænni sýn Pirker. Í gegnum þessa linsu kanna myndir hennar hringrás sjálfsmyndar, þróun, snúning og upplifun tíma. Þær eru vitnisburður um næmni hennar fyrir reynslu, þekkingu og skilningi, stundum persónulegar eða viðkvæmar, sem gefur til kynna að þessi kvenlega linsa sé meira en speglandi og óvænt; hún er nýstárleg og umlykjandi.
Titil sýningarinnar, Ég legg höfuðið í bleyti, opnar gátt inn í djúp íhugunar eða hugleiðinga - leyfðu mér að velta þessu fyrir mér. Hann særir fram myndir af kaffæringu—hugsunum sem heltaka hugann eins og vatn sem gegnsýrir svamp. Hér verður athöfnin að liggja í bleyti myndlíking fyrir djúpstæð samskipti við hugsanir manns eða umhverfi, sem gerir hugmyndum kleift að síast inn í hvern krók og kima. Rétt eins og svampur verður mettaður, þannig verður einstaklingurinn líka saddur, fylltur, gegndrepa af innsýn og hugleiðingum og tekur á móti umbreytingarferli sjálfskoðunar.
Becky Forsythe

1  Jane Davis Doggett, þekkt fyrir brautryðjendastarf sitt í umhverfishönnun, skapaði Alphabet A sem hluta af viðleitni sinni til að bæta almennings leiðarkerfi. Leturgerð hennar endurspeglar skýrleika og virkni, sem endurspeglar skuldbindingu hennar við að gera leiðsögn auðveldari og skiljanlegri.
Blenny Black eftir Spike Spondike er djörf og nútímaleg leturgerð sem gefur innsetningunni nútímalegan blæ. Sterkt og áberandi útlit hennar undirstrikar styrk og áhrif nútímalegra kvenhönnuða á sviði leturhönnunar.
3 Elizabeth Friedlander var ein af fyrstu kvenkyns leturhönnuðum til að hljóta alþjóðlega viðurkenningu. Fínlegt og fágað Elizabeth letur hennar endurspeglar nákvæmni og þokka í verkum hennar sem og mikil áhrif hennar á fyrri hluta 20. aldar.

Sasha Pirker  "Carrouseul“
Back to Top